صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
Informationاطلاعات کارگاه

  

 

 

Machine Learning in Neuroimaging Workshop

کارگاه نیم روزه

یکشنبه،20 مهر 1398 

ارائه دهنده:

 

Simon Eickhoff MD, PhD

Institute for Systems Neuroscience Heinrich-Heine University Düsseldorf & Institute of Neuroscience and Medicine (INM-7) Research Center Jülich

 

 

 

 
** ظرفیت کارگاه محدود میباشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کنند.  

 

Information table