صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
Informationاطلاعات کارگاه

   

 

 

Spinal Cord Imaging Workshop

کارگاه یک روزه

سه شنبه، 16 مهر 1398

 

مدرس:

 

Ali Khatibi, PhD

Senior research fellow, SPR spine University of Birmingham

 

 

 

 

 

       

Information table