صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
Informationاطلاعات رویداد

     

 

 

 Tehran Brain Hack Event

21-22 مهر،1398

 

speaker:

 

Ali Khatibi, PhD

Senior research fellow, CPR spine University of Birmingham


برین هک چیست؟
در دنیای امروز اهمیت گردش آزادانه اطلاعات بیش از پیش خودش را نشان داده است. در علوم اعصاب یکی از برزگترین چالشهای پیش روی محققین تکرار پذیری نتایج و آزمایشها می باشد و از این رو گردش آزادانه اطلاعات و دسترسی هم‍گان به داده ها و روشهای تحلیل نتایج بیش از پیش خودش را نشان می دهد.
برین هک رویدادی است که بر اساس همکاری و همفکری شکل می گیرد. در چنین رویدادی مدرس یا مربی نقشی ندارد بلکه افراد در جریان سازماندهی این رویداد تنها تسهیل کننده برگزاری هستند. افراد با گرایشها، تواناییها و تمایلات متفاوت می توانند در این رویداد دو روزه به ما بپیوندند و لازم نیست که دارای مهارتهای برنامه نویسی خاص و یا تحلیلی خاص باشند و تنهای علاقمندی به کار گروهی و احترام به دیگر شرکت کنندگان پیش نیاز حضور شماست. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

نحوه ثبت موضوع به زودی اعلام میگردد  

 

 

 

 

Information table