تاریخ‌های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات ١٧ آذر ۱۴۰۲ راهنمای ارسال چکیده مقالات
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات ۱۵ دی ۱۴۰۲ -
ارسال نسخه‌ی کامل مقالات پذیرفته شده برای نمایه‌سازی - -
آغاز و پايان ثبت‌نام ١٩ آبان لغایت ۲۲ دی ۱۴۰۲ -
آخرین مهلت ارسال درخواست برای رزرو مجتمع دانش پژوهان  ۲۲ دی ۱۴۰۲  محل اقامت
زمان برگزاری کنفرانس ۱۴ تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ محل برگزاری همایش

 


اخبــاربرگزار كنندگان همایش


حامیان همایش