هزینه‌های ثبت نام

جزئیات هزینه ثبت نام جهت شرکت در نهمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران

هزینه‌های ثبت نام مبلغ
آزاد ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اعضای هیئت علمی (کارت دانشگاه)

اعضای انجمن‌های همکار (کارت عضویت انجمن)

اعضای IEEE (کارت عضویت IEEE)

۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

(شامل ۲۰ درصد تخفیف)

دانشجویی (کارت دانشجویی) ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(شامل ۵۰ درصد تخفیف)

 

هزینه‌های جانبی مبلغ
دریافت گواهی امتیاز باز‌آموزی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
داوری و نمایه‌سازی مقالات ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ناهار برای سه روز ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

- هر فرد می‌تواند فقط از یکی از تخفیف‌های ذکر شده استفاده کند.

- تخفیف‌ها فقط شامل هزینه‌های ثبت نام است.

- در صورت استفاده از تخفیف‌های ثبت نام، ارائه‌ی کارت دانشگاه/عضویت انجمن یا IEEE در روز برگزاری همایش الزامی است.

ثبت نام در همایش

راهنمای ثبت نام در همایش

ویدیوی راهنمای پرداخت هزینه‌های همایش:


اخبــاربرگزار كنندگان همایش


حامیان همایش