تماس با ما

دبیرخانه‌ی همایش

نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

تلفن تماس: ۰۲۱۲۹۹۰۵۸۰۱

فکس: ۰۲۱۲۹۹۰۲۶۵۰

پست الکترونیکی: ihbm@sbu.ac.ir

کارشناس مسئول: خانم داوودی

 

 


اخبــاربرگزار كنندگان همایش


حامیان همایش