اطلاعات ویزا

اطلاعات اخذ روادید ایران:

کلیه پژوهشگران و دانشجویان خارج از ایران که برای شرکت در همایش بین‌المللی نقشه‌برداری مغز ایران نیاز به اخذ روادید ایران دارند؛ می‌توانند برای دریافت دعوتنامه رسمی از سوی همایش، نامه درخواست خود را خطاب به پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی به آدرس ایمیل imsat@sbu.ac.ir ارسال نمایند. همچنین با مراجعه به وب‌سایت روادید الکترونیکی وزارت امور خارجه می‌توانید اطلاعات لازم برای اخذ روادید ایران را به دست آورید.


اخبــاربرگزار كنندگان همایش


حامیان همایش