ملاحظات اخلاقی نویسندگان

- تمامی نویسندگان موظف هستند دستورالعمل‌های مربوط به ارجاع صحیح در متن را رعایت کرده و جانب امانت را حفظ نمایند.

- مقاله ارسال شده نباید قبل یا هم‌زمان با همایش، در هیچ کنفرانس یا مجله دیگری ارائه شود.

- مقالات ارسال شده باید کاملا با اصول اخلاق در پژوهش منطبق باشند، از این‏‌رو نویسندگان محترم می‌توانند برای اطلاع از محتوای منشور اخلاقی به لینک‌های زیر مراجعه نمایند:

اصول اخلاقی در پژوهش IEEE

اصول اخلاقی IEEE برای مهندسین


اخبــاربرگزار كنندگان همایش


حامیان همایش