کمیته علمی

Dr. Gonzalo Alarcon

Dr. Gonzalo Alarcon

کالج کینگز لندن
Dr. Aleš Procházka

Dr. Aleš Procházka

دانشگاه پراگ
دکتر حمید ابریشمی مقدم

دکتر حمید ابریشمی مقدم

دانشگاه خواجه نصیر طوسی
دکتر سعید اورعی یزدانی

دکتر سعید اورعی یزدانی

دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش
دکتر محمدرضا بیگدلی

دکتر محمدرضا بیگدلی

دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مهران جاهد

دکتر مهران جاهد

دانشگاه شریف
دکتر امین جهانبخشی

دکتر امین جهانبخشی

بیمارستان هفت تیر
دکتر علی خادم

دکتر علی خادم

دانشگاه خواجه نصیر طوسی
دکتر رضا خسروآبادی

دکتر رضا خسروآبادی

دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علی خطیبی

دکتر علی خطیبی

دانشگاه بیرمنگام انگلیس
دکتر برزو رشیدی

دکتر برزو رشیدی

بیمارستان فیروزگر
پروفسور مجتبی زارعی

پروفسور مجتبی زارعی

دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد‌اسماعیل زیبایی

دکتر محمد‌اسماعیل زیبایی

دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فاطمه سامع

دکتر فاطمه سامع

دانشگاه شهید بهشتی
دکتر هستی شعبانی

دکتر هستی شعبانی

دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سعید صانعی

دکتر سعید صانعی

دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلیس
دکتر مسعود طهماسیان

دکتر مسعود طهماسیان

دانشگاه دوسلدورف آلمان
دکتر ساسان عندلیب

دکتر ساسان عندلیب

دانشگاه دانمارک جنوبی
دکتر حبیب گنجگاهی

دکتر حبیب گنجگاهی

دانشگاه آکسفورد انگلیس
دکتر محمد محمدزاده

دکتر محمد محمدزاده

دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حمیدرضا مهدیانی

دکتر حمیدرضا مهدیانی

دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سمن نورزاده

دکتر سمن نورزاده

دانشگاه شهید بهشتی
دکتر بهروز یوسفی

دکتر بهروز یوسفی

دانشگاه ماربرگ آلمان
دکتر عقیل یوسفی کما

دکتر عقیل یوسفی کما

دانشگاه تهران


اخبــاربرگزار كنندگان همایش


حامیان همایش